Gimnazjum nr4

Kategoria: Realizowane projekty

Wymiana uczniowska

Szanowni Państwo,

PNWMUprzejmie informujemy, iż w dniach 19 – 27 września 2018 r. odbywa się wymiana uczniowska pomiędzy naszą szkołą Schiller Gymnasium w Offenburgu (Niemcy).

Wyjazd dofinansowywany jest ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Koszt uczestnictwa wynosi 500 zł, przy czym część kwoty zostanie Państwu zwrócona po dokonaniu ostatecznego rozliczenia kosztów podróży do końca grudnia br.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

Polsko-rosyjska wymiana uczniowska

Mamy przyjemność poinformować, iż w naszej szkole w okresie od 1 maja 2018 do 20 listopada 2018 r. realizowany będzie projekt polsko-rosyjskiej wymiany uczniowskiej

pt. „Więcej nas łączy niż dzieli – promocja regionu Warmii i Mazur wśród młodzieży rosyjskiej oraz odkrywanie Kaliningradu przez polskich uczniów

 

Projekt zakłada wymianę pomiędzy młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie (ZSO2) oraz ze szkoły partnerskiej Gimnazjum nr 32 w Kaliningradzie,

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dla młodzieży

W lutym ruszył w naszej szkole program dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie dofinansowany ze środków Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

Program zawiera działania o charakterze profilaktycznym zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Został dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Poprzez realizację niniejszego programu pragniemy wskazać alternatywę dla problemów społecznych tj.: palenie, picie alkoholu, zażywanie narkotyków.

PROGRAM „BEZPIECZNA +”

„Bezpieczna+” to program rządowy, dzięki któremu m.in. Gimnazjum nr 4 w Olsztynie otrzymało dofinansowanie na działania wspierające je w procesie wychowawczo – dydaktycznym. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale także poza nią.

Program powstał w oparciu o Szkolny Program Profilaktyki, statut Gimnazjum Nr 4, dotychczasowe wyniki pracy wychowawczej, wywiady środowiskowe i obserwacje, Podstawę Programową oraz akty prawne, w tym m.in.: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.

Tagi: